WBM zet volgende stap in verduurzaming: ISO 14001 gecertificeerd

Nog net voor de zomervakantie vond bij WBM de audit plaats voor ISO 14001; het milieucertificaat. Het auditteam heeft haar vertrouwen uitgesproken in het milieumanagementsysteem van WBM; het voldoet aan alle eisen. Dat betekent dat WBM – naast dat zij al beschikken over een certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) – nu beschikt over een milieucertificering.

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem, dat wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De toetsing ervan wordt uitgevoerd door TÜV NORD Nederland.

Veiligheids- en milieu-eisen
Het behalen van dit certificaat houdt onder meer in dat bij WBM het kwaliteitshandboek, de opslag van gevaarlijke stoffen en de sortering en beheersing van de afvalstromen aan alle gestelde eisen voldoen, zowel op het gebied van veiligheid als op die van milieu. Daarnaast heeft er een noodoefening plaatsgevonden, om de protocollen bij een incident te toetsen en waar nodig aan te scherpen.

Bedrijfsvoering verduurzamen
Voor WBM is dit een nieuwe stap in de verduurzaming van de bedrijfsvoering, iets wat hoog op de agenda staat en waarvoor al verschillende aanpassingen zijn doorgevoerd. Sinds de zomer van 2021 liggen er 1264 zonnepanelen op het dak van de fabriek. Van oktober 2021 tot juni 2023 is daarmee 867320 kWh stroom opgewekt en 551,8 kton CO2 bespaard. Daarnaast rijden er twee elektrische heftrucks door de fabriek.

Meer weten over de zonnepanelen? Dat kan hier.

Scroll naar boven