WBM Toen: “Ik heb nog leren rekenen met een rekenliniaal”

WBM bestaat dit jaar 50 jaar. In die 50 jaar heeft een grote groep mensen bij ons gewerkt, oud-collega’s met hun eigen ervaringen en belevenissen. Een vat vol verhalen dus! We tekenen  enkele van die verhalen op. Deze keer is het de beurt aan calculator en verkoper Jan Weening.

“Mijn eerste werkdag bij WBM was in 1986”, trapt Jan af. “Onze communicatie met klanten was toen nog met een telefax. Toentertijd sloegen we data op op de toen veelgebruikte ponsbanden.” Nebi-vloeren, ook onderdeel van de Willemsen groep, kreeg op een gegeven moment een faxapparaat. Deze werd na verloop van tijd meer en meer gebruikt door Jan en zijn collega’s. De meeste verkoop ging toen per telefoon. “Klanten waren loyaal en trouw aan ons. Tegen de tijd dat de fax steeds meer in opmars was, was het voor klanten veel gemakkelijker om prijsaanvragen bij verschillende leveranciers neer te leggen. Daardoor werd de concurrentie veel groter natuurlijk, want klanten gingen vergelijken.”

Uitgebreidere mogelijkheden machines
“Een belangrijk hulpmiddel was mijn map met standtijden”, vervolgt Jan. “Ik heb die map nog thuis. Daarin stonden de exacte tijden die nodig waren om de machine om te stellen voor een volgende klus.” Jan herinnert zich nog goed dat er steeds nieuwe machines bij kwamen, of nieuwe in plaats van de oude. “De mogelijkheden van de machines werden steeds uitgebreider en moderner. Dat betekende dat we ook steeds meer berekeningen moesten maken. Ik kan me ook nog herinneren dat calculatie op een gegeven moment overging naar Lotus 123, een toen moderner systeem. Daarmee konden we een enorme efficiencyslag maken. Een nadeel was wel, dat als dat er even uit lag, de jonge generatie het lastig vond om op de ouderwetse manier een berekening te maken. Ik heb op de MTS nog leren rekenen met een rekenliniaal.”

Eigen Duitse taal
Zo’n 3 jaar geleden ging Jan met pensioen. In die 30 jaar dat hij bij WBM werkte, zijn er ook wel anekdotes bijgebleven, zoals hilarische spraakverwarringen met de Duitse taal. Jan: “Ooit wilde een collega aan de telefoon duidelijk maken aan een klant dat er een bepaald type schroefdraad nodig was. Schraufdrasse noemde hij dat aan de lijn! Of dat met de komst van email mailadressen doorgegeven moesten worden met ‘@’. Maar onze collega nam dat letterlijk. Die zei gewoon Apfeschwans. Daar moesten wij dan vreselijk om lachen!” Ook aan de uitjes met collega’s heeft Jan goede herinneringen, zoals die keer dat ze met quads gingen rijden. “Waarna we eruit zagen als varkens, de modder zat overal!”

Toegevoegde waarde
Naast zijn werk was Jan voorzitter van de OR. Daardoor was hij bij veel lopende organisatorische zaken betrokken. “Ik heb ook goede herinneringen aan de cursussen die we volgden als OR-lid, bijvoorbeeld over vergaderen en presenteren. Maar ook minder leuke dingen kwamen aan de orde, ik was als OR-lid ook betrokken bij een reorganisatie, dat was een flinke kluif. Wat ik altijd plezierig heb gevonden aan werken bij WBM, was de vrijheid die ik had. Deze vrijheid zorgde er ook voor dat ik regelmatig werk mee naar huis nam. We waren ook flexibel, zonder te vragen werkten we over, want de orders moesten er toch uit. En vooral het meedenken over de toegevoegde waarde die we als WBM konden mee geven was belangrijk.”

Scroll naar boven