WBM één van de koplopers onder technische bedrijven voor opleiden medewerkers

Als bedrijf meegroeien met de steeds veranderende marktbehoeften. Hoe doe je dat? WBM Staalservice centrum zet daarbij flink in op ontwikkeling van medewerkers, om de efficiencyslag in het bedrijf verder te vergroten. Als een van de weinige technische bedrijven is WBM al in een vergevorderd stadium. Opleidingscoördinator Marianne licht toe: “Het opleidingsplan met doelen, visie op leren en een implementatieplan is compleet. Daarnaast zijn de eerste leertrajecten afgerond en de eerste certificaten uitgereikt.”

“Binnen WBM gebruiken we het vijfjarige opleidingsplan als uitgangspunt”, zegt Marianne over de leeractiviteiten. “We kiezen ervoor het bestaande initiatief van de leertrajecten verder uit te bouwen en om een aantal nieuwe intitiatieven in de toekomst te realiseren, zoals het combineren van offline met online leren.”

Een breed scala aan mogelijkheden
De opleidingscoördinator biedt een verzameling aan met formele en informele leer- en ontwikkelactiviteiten waar iedere medewerker, in samenspraak met de leidinggevende, eigen keuzes in maakt. Voor ongeveer 70% bestaat dat uit werkend leren, waarbij je kennis vergaart door het werken aan projecten en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Zo’n 20% is samenwerkend leren, bijvoorbeeld een workshop-on-the-job. De laatste 10% wordt ingevuld met formeel leren, zoals e-learning, themabijeenkomsten, inwerktrajecten en andere leertrajecten. Voor de e-learning is onder meer al een samenwerking aangegaan met twee online leerplatforms.

Koploper in de technische sector
“We zijn bij WBM al heel ver met de opleidingsplannen”, gaat Marianne verder. “Veel technische bedrijven zitten nog in de oriëntatiefase. Een aantal leertrajecten lopen al en de POP-gesprekken met de medewerkers hebben inmiddels plaatsgevonden. In ons plan neemt de evaluatiefase ook een belangrijke plek in. Op deze manier houdt WBM Staalservice een vinger aan de pols en kan er direct ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen.”

Scroll naar boven